Prerada vode: teška sredina, teški zadaci

Zahtevi koje mora da zadovolji oprema na postrojenjima za proizvodnju i distribuciju čiste vode su uslovljeni prisustvom mnoštva rizika i nepovoljnih faktora.

Voda mala

Voda i vlaga

Naravno, voda je svuda oko nas na ovim postrojenjima. Zaštita opreme od nepovoljnog uticaja vode je težak zadatak, jer voda radi neprestano i svuda. Dobro izabrana i kvalitetna oprema sa standardizovanim karakteristikama je neophodna za uspeh:

 • Kućišta sa visokim stepenom zaptivanja, od materijala koji su otporni na dugotrajan uticaj vode i vlage
 • Kablovi namenjeni za stalno potapanje, uz otpornost na prisutne hemikalije, i sa potrebnim higjenskim svosjtvima
 • Pribor za zaštitu, uvod i rasterećenje kablova: uvodnice i fleksibilna kablovska creva sa fitinzima

Krozija mala

Agresivne hemikalije

Hemijski tretman vode u postrojenjima za prečišćavanje uslovljava dodatnu zaštitu opreme od uticaja agresivne sredine. Prisutne hemikalije mogu oštetiti kućišta, oštetiti izolaciju kablova i ugroziti uređaje u postrojenju. Kod planiranja i projektovanja opreme za ovakva postrojenja, potrebno je voditi računa o sledećem:  

 • Neophodna je primena materijala koji su otporni na hemijske agense: poliester, polikarbonat i nerđajući čelik.
 • Pored kućišta, neophodno je izabrati odgovarajuće kablove i pribor za kablove
 • Kod korišćenja nerđajućeg čelika pažljivo izabrati tip čelika koji je otporan na prisutne hemikalije. 

sakidapa mala

Klimatski uticaji

Veliki deo opreme u postrojenjima je smešten ne otvorenom, zbog čega je stalno pod uticajem klimatskih faktora: padavina, sezonskih visokih i niskih temperatura. Rešenja za ove probleme su:

Lapp voda

Signalizacija i komunikacija

U vodovodskim postrojenjima, poput svih drugih, sve su prisutnije moderne tehnologije upravljanja i nadzora, koje zahtevaju brzu i pouzdanu signalizaciju i komunikaciju. 

 • Bakarni kablovi za signalizaciju i komunikaciju moraju imati odgovarajuću otpronost na uticaje sredine.
 • Za komunikaciju bez smetnji sve se više koriste optički kablovi, koji takođe moraju odgovarati nameni.
 • Neophodna je primena specijalnih varijanti konektora sa visokim zaptivanjem i od materijala otpornih na uticaje sredine

Muljna pumpa

Napajanje velikih potrošača

Napajanje celog postrojenja, motora pumpi i drugih velikih i malih potrošača mora da bude pouzdano i sigurno.Zbog toga se posebna pažnja poklanja niskonaponskim razvodima i distribuciji napajanja po postrojenju:

 • Snažni razvodi velikih struja moraju biti izrađeni u skladu sa važećim standardima za ovu oblast
 • Izvlačivi motorni razvodi (MCC) su sa gledišta pouzdanosti i efikasnosti održavanja najbolje rešenje
 • Kablovi moraju zadovoljiti uslove rada u zahtevnoj okolini. Najbolje je koristiti fleksibilne kablove za trajno polaganje.
 • Motori koji se pogone pretvaračima moraju se napajati odgovarajućim oklopljenim kablovma.
 • Pokretni potrošači moraju se napajati fleksibilnim kablovima koji obezbeđuju dugotrajan i pouzdan rad.

motor kleme

Ugroženi kontakti

Uticaj vode, vlage i agresivnih supstanci ugrožava i kontakte na svim uređajima. Kako se zbog brže instalaciej i lakšeg održavanja sve više koriste industrijski konektori, njihovom izboru i primeni mora se pokloniti dužna pažnja:

 • Koristiti  konektore za priključak malih motora: štedi se u vremeu i skraćuje vreme intervencija
 • Umesto kombinacije kućište+uvodnice+redne kleme, kombinacija kućište+konektor povećava pouzdanost i štedi vreme
 • Koristiti kućišta konektora otporna na uticaje okoline i mehanička oštećenja: niklovani mesing ili nerđajući čelik u visokom stepenu zaštite (IP67/68).

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com