Za odluku oko primene novog standarda SRPS EN 61439, bitno je naći odgovor na nekoliko pitanja:

Treba li Vam ovo?

Treba. Standari se menjaju, usaglašavamo se sa Evropom i svetom. Obratite pažnju, standard je SRPS EN 61439: dakle, naš važeći standard, sa obaveznom primenom.

Kome može da bude interesantno? 

Svima: krajnjim korisnicima, proizvođačima NN razvoda, projektantima, inženjering firmama,... Standard sve njih prepoznaje kao učesnike u procesu.

Da li morate da primenjujete?

Ako poštujete propise, da, naravno. PTN koji još uvek važi propisuje obaveznu upotrebu standarda JUS.N.K5.503, a on je u međuvremenu zamenjen ovim SRPS EN standardom. Nema opravdanja.

Šta se dobija primenom?

Najpre, poštujete propise, što je samo po sebi dovoljno. Vaša oprema će biti izrađena i testirana u skladu sa Niskonaponskom direktivom (EU LVD). To znači da imate uslov da stavite CE znak, ako je potrebno.

Komplikovano?

Kako se uzme. U odnosu na stari EN 60439 odnosno JUS.N.K5.503, sve je mnogo jednostavnije, jasnije i jevtinije. Najjednostavnije je da ga ne primenjujete, ali to je "rešenje" koje ne može da traje dugo.

Kako primeniti SRPS EN 61439?

Morate promeniti i unaprediti svoje procese i dokumentaciju i uskladiti ih sa zahtevima standarda. Nije preterano teško, uz pravu opremu i podršku.

Kako početi?

Napravili smo za Vas kratku informaciju koja će Vam pomoći da sagledate celu priču:

  • Razlike između EN 60439 i SRPS EN 61439
  • Uloge učesnika u procesu proizvodnje i eksploatacije NN razvoda
  • Tok procesa i potrebna dokumentacija
  • Resursi koji Vam stoje na raspolaganju

Kako dalje?

Lakše je u društvu. Oslonite se na nas, na naš koncept "Niski napon na visokom nivou", koji će Vam dati zaokruženi pristup, opremu i svu neophodnu podršku u svim fazama projekta.

Rittal NN razvodi:

RiLine60 Profil Cu Copy

Rittal sistemi sabirnica: Modularni i fleksibilni sistem za sabirničke razvode velikih snaga.

Rittal SV

Rittal Ri4Power: do 5.500A u skladu sa EN61439, bez obrade materijala.
MCC5 RiDraw: kompletno rešenje za izvlačive razvode: MADE IN SERBIA
Ri4Power system Niski napon na visokom nivou: Koncept i rešenje za brzu, sigurnu i jednostavnu implementaciju
JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com